שירותי המרכז

אנו מעמידים במרכז את רצון האדם לחיות את אורח החיים התואם לו, מתוך דגש על 'משולש הזהב'- חיי משפחה, מעורבות בקהילה, וליווי צוות מקצועי.

פעילויות המרכז

אנו במפת"ח מאמינים שעל תוכניות ההתערבות להיות הוליסטיות ולהתבסס על 'משולש הזהב' שבקודקודיו נמצאים:

תעבורת המידע בין שלושת קודקודים אלו, חיונית לשם הצלחת האימון, ובמפת"ח אנו נאמנים לקידום השקיפות ושיתוף המידע בקרב הרוצים ומעונייניים בכך.

כאן תוכלו לעקוב ולהתעדכן אודות הפעילויות המתקיימות במרכז- בעבר בהווה ובעתיד, תוכלו למצוא מידע מקצועי וקישורים לאתרים מעניינים היכולים להיות לעזר רב.