השאירו כאן פרטים ונחזור בהקדם!

שירותי המרכז

אנו מעמידים במרכז את רצון האדם לחיות את אורח החיים התואם לו, מתוך דגש על 'משולש הזהב'- חיי משפחה, מעורבות בקהילה, וליווי צוות מקצועי.

על האימון ומטרותיו:

"מטרת-העל" של תהליך האימון היא השגת שיפור משמעותי של האינטליגנציה החברתית ועידוד המתאמן/ת למעורבות בחיי קהילה.


תכניות האימון השונות בנויות על ארבעה עקרונות פעולה מרכזיים

בדומה לשיטות אימון קונבנציונליות, גם האימון לפיתוח התקשורת החברתית שם דגש על שלוש שאלות מרכזיות: 

1. מה המצב היום

2. לאן אני רוצה להגיע? 

3. מה אני מוכן/ה לעשות למען זה? 

האימון לפיתוח התקשורת החברתית בעצם מעשיר את 'ארגז הכלים' של המתאמן/ת ע"י:

  • למידה ותרגול אסטרטגיות השתלבות, תוך מתן כלים פרקטיים וישומיים לניתוח אינטראקציות חברתיות בצורה איכותית.
  •  צבירה של "מאגר" לחלופות ההתנהגותיות ליצירת תקשורת אפקטיבית, ודרכי שימוש ברגש כצורת ביטוי ליצירת הדדיות חברתית.
  • מיקוד הקריאה והפרשנות של רמזים חברתיים בלתי מילוליים באינטראקציות חברתיות, ניתוח והבנה של התוצאות הצפויות 'במצבי אמת' ושקילת האפשרויות התקשורתיות בתגובה.
  • תוצאות האימון לאורך השנים הוכיחו שביכולתם של 'האספים' הבוגרים לשפר מיומנויותיהם בתקשורת חברתית, ובמציאת הנתיב האידיאלי להשגת אורח חיים עצמאי ומספק תוך מעורבות מלאה באורחות חיי הקהילה שבחרו.