אימון לארגונים

שיטת מפת"ח רואה חשיבות רבה במגמה החברתית לכבד שונות ושיוויון. המרכז בכל ניסיון עשיר ומוכח בפיתוח תקשורת חברתית וקידום מעורבות תעסוקתית בארגונים וקהילות. המרכז שם דגש על חיבור והטמעה של הפרט בחיי קהילה ועידוד חיים עצמאיים ומלאים כמו שלכולנו מגיע. חזון השותפות קובע כי "החברה הישראלית על אזרחיה, ארגוניה, ומוסדות השלטון שלה, מחוייבת לשיוויון בתעסוקת האדם עם מוגבלות באשר הוא, על פי רצונותיו, יכולתיו וצרכיו ולקדם בכך את שילובו המלא בחיי החברה והכלכלה בישראל".

המפת״ח מציג מגוון תכניות אימון לארגונים: